Vyšetrovacie lehátka | Logo firmy Vyšetrovacie lehátka | Chiramex s.r.o. Zvolen
Spoločnosť Chiramex bola založená v 12 / 2000, následne sa uskutočnil zápis do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici. Vznikla so zámerom poskytovať služby pre zdravotnícke aj nezdravotnícke organizácie a fyzické osoby v rozsahu servis, inštalácie, predaj prístrojov zdravotníckej techniky, zaškolovanie personálu na obsluhu prístrojov, poradenskú činnosť pri modernizácii. Tiež zabezpečuje prehliadky a kontroly prístrojov v cykloch podľa normy STN. Naplno sa tejto činnosti začala venovať od 1. 1. 2001. Túto činnosť zabezpečujeme s vyškolenými technikmi s praxou v odbore min. 10 rokov. Taktiež poskytujeme služby pre kúpele, laboratóriá, ambulancie, domovy soc. služieb a ďalším organizáciám.

V rozsahu servis
vykonávame okrem bežných opráv aj veľké opravy a opravy spojené s renováciou, peventívne prehliadky prístrojov, nastavenie a justáž podľa revíznych predpisov výrobcov, kontroly funkčnosti a revíznu činnosť.

V rozsahu inštalácie
vykonávame inštalácie nových prístrojov a zariadení, demontáže prístrojov, inštalácie používaných prístrojov, poradenskú službu pri stavebnej príprave na inštaláciu, uvedenie zariadenia do prevádzky, zaškolenie obsluhy.

V rozsahu predaj
vykonávame predaj prístrojov a zariadení zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení laboratórnej techniky, nábytok do zdravot. zariadení a laboratórií, nábytok na operačné sály, ďalšie pomôcky a zariadenia. Prístrojové vybavenie vodoliečby, wellness, sauny, vírivky HOT TUB a prípravky na úpravu bazénovej vody.
Takiež vykonávame záručný a pozáručný servis na nami dodávané prístroje a zariadenia.
Adresa:
Chiramex s.r.o.
Jesenského 15
960 01
Zvolen

Tel.:
045 - 533 55 00
045 - 5400 338
045 - 5400 339

IČO:
360 44 946

e-mail:
chiramex@
chiramex.sk
Počítadlo:6756
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
Silk icon set 1.3